عسل کوهی

مرکز پخش عسل کنار کوهی

عسل کنار کوهی یکی از مقوی ترین انواع عسل های تولید شده در مناطق کوهستانی است که به دلیل ارگانیک بودن گیاه اولیه از کیفیت ممتازی برخوردار می باشد، قیمت این عسل ب

بیشتر بخوانید