توزیع عسل بوشهر

توزیع مستقیم عسل کنار خالص بوشهر

شهر بوشهر یکی از شهر هایی است که به دلیل داشتن و برخورداری از درختان کنار، عسل درجه یک سدر در این شهر به صورت فراوان تولید می شود این کالا دارای مزاج و طبعی سرد

بیشتر بخوانید