توزیع کننده عسل درجه یک

توزیع کننده عسل کنار درجه یک صادراتی

عسل کنار یا عسل سدر یکی از مقوی ترین عسل ها است که می توانید بخورید. عسل کنار برای تقویت قوای جنسی بهترین گزینه است.

کنار درختی است به ارتفاع نزدیک به ۱۰ مت

بیشتر بخوانید