تولید کنندگان عسل درجه یک

تولید کنندگان عسل آویشن درجه یک

تولید این محصول به این صورت است که زنبور عسل بخش زیادی از شهد خود را از طریق آویشن تامین می‌کند و اگر حدودا 50 درصد شهد دریافتی زنبور از این طریق تامین شود، آن

بیشتر بخوانید