سفارش عسل شیراز

سفارش عسل کنار خوشمزه شیراز

عسل کنار شیراز از شهد گل‌های درخت کنار است و خواص زیادی دارد و در مناطق جنوبی کشور می روید. عسل کنار دارای طبع سرد و تیره می باشد قیمت خرد آن با قیمت عمده متفاو

بیشتر بخوانید