فروشندگان عسل غلیظ

فروشندگان عسل کنار دزفول غلیظ

عسل کنار دزفول از شهد گلها با فعالیت های آنزیمی و تبخیر آب تولید می‌ شود. ماده خوراکی ارزشمند که در تجارت محصول از بی نظیر ترین محصولات به شمار می رود. فروشندگا

بیشتر بخوانید