قیمت عسل خوانسار

بررسی قیمت عسل چند گیاه خوانسار

عسل چند گیاه خوانسار با توجه به پارامتر های مختلفی چون؛ کیفیت، حجم، نوع منطقه برداشت، میزان خلوص و….. قیمت گذاری می شود البته نوسانات بازار و افزایش نرخ دلار

بیشتر بخوانید