قیمت عسل غلیظ

قیمت عسل کنار غلیظ ایرانی

یکی از عسل ها که طعم بسیار خوبی دارد ،عسل کنار غلیظ نام دارد .این عسل کنار دارای خواص دارویی زیادی است .عسل کنار طبعی سرد و خنک دارد و برای گرم مزاجان بسیار منا

بیشتر بخوانید