مرکز صادرات عسل

مرکز صادرات عسل آویشن درجه یک

مرکز صادرات عسل آویشن درجه یک درواقع محل هایی می باشند که پس از تولید این محصول توسط زنبور داران و فرآوری و بسته بندی آن اقدام به شناسایی بازارهای مقصد در کشوره

بیشتر بخوانید